คณะผู้บริหาร

นายอับดุลกอเดร์ อิบบรอฮิม
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0898763446

นายนิแม มะดีเย๊าะ
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
เบอร์โทร : 0818978156
อีเมล์ : maeart.2510@Gmail.com

นายซัยนุดดีน บินศาสตรา
หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ
เบอร์โทร : 0872957787
อีเมล์ : ้haelly9@gmail.com

นายมะซอและ มาหะ
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
เบอร์โทร : 0862935469
อีเมล์ : subhan2008@hotmail.com

นางมาเรีย สรรเพชุดา
หัวหน้าฝ่ายบริการ
เบอร์โทร : 0810920203
อีเมล์ : riameng.2516@gmail.com

นายซายูตี ดาราโอ๊ะ
หัวหน้าผ่ายบุคคล