คณะผู้บริหาร

นายอับดุลกอเดร์ อิบบรอฮิม
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายนิแม มะดีเย๊าะ
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

นายซัยนุดดีน บินศาสตรา
หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ

นายมะซอและ มาหะ
หัวหน้าฝ่ายปกครอง

นางมาเรีย สรรเพชุดา
หัวหน้าฝ่ายบริการ

นายซายูตี ดาราโอ๊ะ
หัวหน้าผ่ายบุคคล