กลุ่มสาระศาสนา

นายอับดุลฮาดี สาเร็ง
ครูศาสนา
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2
เบอร์โทร : 0849269840

นายมุสตารี อาบู
ครูศาสนา
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2
เบอร์โทร : 0862954147

นางนูรฮาซาณีย์ มะอีแล
ครูศาสนา
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/3
เบอร์โทร : 0872923109

นายสะมะแอ เจ๊ะเต
ครูศาสนา
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3
เบอร์โทร : 0822656276

นายรูซีตา มะดามิ
ครูศาสนา
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2
เบอร์โทร : 0862967428

นางสาวอิลฮาม บือราเฮง
ครูศาสนา

นางมาซูรา ลอมะ
ครูศาสนา

นายอัลดุลเล๊าะ ดือราแม
ครูศาสนา
หัวหน้ากลุ่มสาระศาสนา

นายอับดุลฮาดี เจ๊ะแต
ครูศาสนา

นายสุขครี กาดามุง
ครูศาสนา

นางพัชรี ซารีแปเร๊าะ
ครูศาสนา

นายซอลาห สนิ
ครูศาสนา

นายฮิสบูเลาะห์ โด
ครูศาสนา

นายอุสมาน มะดามิ
ครูศาสนา