กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางนริศรา ขาลี
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/3
เบอร์โทร : 0817775770
อีเมล์ : narissarakhalee@Gmail.com

นางสาวนาปีสะห์ เจะหลง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/3
เบอร์โทร : 0986717075
อีเมล์ : sah-060psu@hotmail.com

นางสาวนาดีย๊ะ มิสุทาน
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/4
เบอร์โทร : 0935821979
อีเมล์ : th.nadeeinlove@gmail.com

นางสาวนูรียานี เปาะซา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3
เบอร์โทร : 0850799004
อีเมล์ : nuri-yani004@hotmail.com

นางอารียา จงรง
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2
เบอร์โทร : 0892975171
อีเมล์ : reeta_pop@hotmail.com

นางสาวซูไฮดา สานิตา
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3
เบอร์โทร : 0807785441