กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายมะซอและ มาหะ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางทิพวรรณ ราชสุวรรณ
ครู คศ.2

นางซือนะ มะและ
ครู คศ.1

นายมูฮำมัดซาฟิก บากาอาลี
ครูผู้ช่วย

นางอัสรีญา แวดอเล๊าะ
พนักงานราชการ

นางสาววันซูรัยณา ดอแม
พนักงานราชการ