กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายมะซอและ มาหะ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
เบอร์โทร : 0862935469
อีเมล์ : subhan2008@hotmail.com

นางทิพวรรณ ราชสุวรรณ
ครู คศ.2

นางซือนะ มะและ
ครู คศ.1

นายมูฮำมัดซาฟิก บากาอาลี
ครูผู้ช่วย
เบอร์โทร : 0828301570

นางอัสรีญา แวดอเล๊าะ
พนักงานราชการ

นางสาววันซูรัยณา ดอแม
พนักงานราชการ
เบอร์โทร : 0813281768
อีเมล์ : wansuraina@gmail.com