กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางโฉมเฉลา ดาราโอ๊ะ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1
เบอร์โทร : 0897396602
อีเมล์ : darachom@hotmail.co.th

นางสาวฮุสนา มะดีเยาะ
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/3
เบอร์โทร : 0844355687

นางซาฮาเราะห์ ลาเต๊ะ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1
เบอร์โทร : 0812760282

นายมะพาริ มะเร๊ะ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2
เบอร์โทร : 0924401631

นางซาลีมะห์ เจะเซะ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1
เบอร์โทร : 0814781674

นางสาวอาอีเซ๊าะ มะสาเร
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1
เบอร์โทร : 0807041215

นางสาวยุวดี เกื้อสุวรรณ
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/3
เบอร์โทร : 0818375722

นางสาวฮาลีเม๊าะ สะมะแอ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2
เบอร์โทร : 0895955189

นางสาวอาไตนี ฮาแว
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/3
เบอร์โทร : 0847495641

นายอิสมาแอ มะสาแม
ครู คศ.1

นางสาวแวมีสยะห์ แวหะมะ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1
เบอร์โทร : 0887864686
อีเมล์ : weamis2527@gmail.com