กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางโฉมเฉลา ดาราโอ๊ะ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวฮุสนา มะดีเยาะ
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/3

นางซาฮาเราะห์ ลาเต๊ะ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นายมะพาริ มะเร๊ะ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นางซาลีมะห์ เจะเซะ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวอาอีเซ๊าะ มะสาเร
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวยุวดี เกื้อสุวรรณ
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/3

นางสาวฮาลีเม๊าะ สะมะแอ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวอาไตนี ฮาแว
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/3

นายอิสมาแอ มะสาแม
ครู คศ.1

นางสาวแวมีสยะห์ แวหะมะ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1