กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายซามัน ดอเล๊าะ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3
เบอร์โทร : 0850960243
อีเมล์ : zaman2519@hotmail.com

นายรอสลี วาซู
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3
เบอร์โทร : 0828269873

นายซำซูดิน เจ๊ะเม๊าะ
พนักงานราชการ