กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายซามัน ดอเล๊าะ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายรอสลี วาซู
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3

นายซำซูดิน เจ๊ะเม๊าะ
พนักงานราชการ