กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายนิแม มะดีเย๊าะ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายบายอากี ตะแมงสามะ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น