กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายนิแม มะดีเย๊าะ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
เบอร์โทร : 0818978156
อีเมล์ : maeart.2510@Gmail.com

นายบายอากี ตะแมงสามะ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น