กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางมาเรีย สรรเพชุดา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
เบอร์โทร : 0810920203
อีเมล์ : riameng.2516@gmail.com

นายซายูตี ดาราโอ๊ะ
ครู คศ.3
เบอร์โทร : 0862970733
อีเมล์ : zayuti2008@gmail.com

นาสาวไซร์นะ อาแว
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1
เบอร์โทร : 0828225001
อีเมล์ : paradiseeng1988@hotmail.com

นางสาวอารีน่า เจะอุมา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1
เบอร์โทร : 0848616568
อีเมล์ : slight-someone@hotmail.com

นางสาวฮาซานะห์ สุหลง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/4
เบอร์โทร : 0916466605
อีเมล์ : hanna4996@gmail.com

นางชารีอัส แวดอเล๊าะ
พนักงานราชการ