กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางมาเรีย สรรเพชุดา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายซายูตี ดาราโอ๊ะ
ครู คศ.3

นาสาวไซร์นะ อาแว
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวอารีน่า เจะอุมา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวฮาซานะห์ สุหลง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/4

นางชารีอัส แวดอเล๊าะ
พนักงานราชการ