คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายอับดุลฮาลี แวดอเล๊าะ
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสถานศึกษา
ผู้แทนจาก : ผู้อำนวนการโรงเรียนสวนพระยา
เบอร์โทร : 0898763446
ชื่อ-นามสกุล : นายสมาน หะสาเมาะ
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสถานศึกษา
ผู้แทนจาก : ผู้แทนผู้ปกครอง
เบอร์โทร : 084355594
ชื่อ-นามสกุล : นายอับดุลรอฮิม ยูโซ๊ะ
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสถานศึกษา
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 0895982573
ชื่อ-นามสกุล : นายดอรอแม วาเต๊ะ
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสถานศึกษา
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 0899789586
ชื่อ-นามสกุล : นายมาหะมา มะดีเยาะ
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสถานศึกษา
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายซายูตี ดาราโอ๊ะ
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสถานศึกษา
ผู้แทนจาก : ผู้แทนครู
เบอร์โทร : 0862970733
ชื่อ-นามสกุล : นายดุลเลาะ มะดีเยาะ
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสถานศึกษา
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 0895952675
ชื่อ-นามสกุล : นายมะสักรี ดอเล๊าะ
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสถานศึกษา
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 0890376260
ชื่อ-นามสกุล : นายยาหะยา หะยีสาและ
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสถานศึกษา
ผู้แทนจาก : ผู้แทนองค์กรศาสนา
ชื่อ-นามสกุล : นายเปาะซู เจ๊ะโด
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสถานศึกษา
ผู้แทนจาก : ผู้แทนองค์กรชุมชน
เบอร์โทร : 0892954027
ชื่อ-นามสกุล : นายยะห์ยา ดอเลาะ
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสถานศึกษา
ผู้แทนจาก : ผู้แทนศิษย์
เบอร์โทร : 0808855243
ชื่อ-นามสกุล : นายดอเล๊าะ เจ๊ะแม
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสถานศึกษา
ผู้แทนจาก : ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อ-นามสกุล : นายอับดุลฮาดี เจ๊ะแต
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสถานศึกษา
ผู้แทนจาก : ผู้แทนองค์กรศาสนา
เบอร์โทร : 0895999925
ชื่อ-นามสกุล : นายสามะแอ อดุลย์ท่าด่าน
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสถานศึกษา
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายรอซิม เจ๊ะอามะ
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสถานศึกษา
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 0812761016