ผลงานครู
ชื่อผลงาน : การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น
ชื่ออาจารย์ : นางซาลีมะห์ เจะเซะ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 12 มิ.ย. 2561,14:25  อ่าน 408 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : สื่อการสอนเรื่อง คุณธรรมอิสลามนำชีวิต
ชื่ออาจารย์ : ซูไรดา รอมะ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 17 ต.ค. 2559,11:03  อ่าน 591 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : facebook for Education By SP
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอาอีลา การี
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 17 ต.ค. 2559,10:58  อ่าน 527 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้เทคนิคแอทลาส
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอาอีเซ๊าะ มะสาเร
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 17 ต.ค. 2559,10:37  อ่าน 669 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : สื่อการเรียนการสอน เรื่อง วัฒนธรรมไทย และวัฒนธรรมสากล
ชื่ออาจารย์ : นายอิสมาแอ ยะโก๊ะ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 15 ก.ค. 2559,14:57  อ่าน 1799 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : อารยธรรมจีน
ชื่ออาจารย์ : นายอิสมาแอ ยะโก๊ะ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 28 ธ.ค. 2558,08:28  อ่าน 875 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : สือการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
ชื่ออาจารย์ : นายอิสมาแอ ยะโก๊ะ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 15 มิ.ย. 2558,10:21  อ่าน 1043 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : สื่อการเรียนรู้อาเซียนศึกษา
ชื่ออาจารย์ : นายอิสมาแอ ยะโก๊ะ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 20 ม.ค. 2558,11:27  อ่าน 1369 ครั้ง
รายละเอียด..